Konkurs Świąteczny MeganStyle 2019!

Konkurs świąteczny MeganStyle na Facebooku już trwa!

Przedłużamy do 17 grudnia 2019!

? Powoli przygotowujecie się już do Świąt? ?
?☃ My już TAK! ?☃

–> WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE <--

Nagrody w konkursie to Voucher na zakupy w sklepie internetowym www.meganstyle24.pl :
?I miejsce – Voucher o wartości 100zł
?II miejsce – Voucher o wartości 50zł
?III miejsce – Voucher o wartości 25zł

I ?? TY możesz wygrać Voucher ??
Zasady konkursu są bardzo proste – TYLKO 1

Wrzuć w komentarzu zdjęcie Twoich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i jego krótki (dwu-zdaniowy) opis.
Możesz, jeśli chcesz, udostępnić nasz post – aby było nas więcej,
Jeśli podoba Ci się zabawa, zaproś do niej swoich znajomych! (oznacz w komentarzu pod zdjęciem) – oczywiście im NAS więcej tym lepiej – zabawa TRWA

Myślisz sobie: “Jakie zdjęcie? Co mam zrobić?” – Odpowiedź to: ? Wszystko co chcesz i co dla Ciebie jest przygotowaniem do Świąt‼
Może to być ugniatanie ciasta na pierniki, zakupy, przygotowywanie stroików, czy świąteczny nastrój który Was otacza! Może być to w pracy, na mieście czy w domu – to Wasze święta i Wasz czas 🙂 Oceniamy kreatywność, pomysłowość, a także humorystyczną stronę waszych fotek. Po prostu nas zaskakujcie! NIE OCENIAMY JAKOŚCI ZDJĘĆ – nie każdy przecież jest fotografem Każdy ma telefon, więc zapraszamy do zabawy
Po co nam opis? Po to abyśmy wiedzieli co chcieliście nam przekazać! Nie piszcie poematów, wierszy i powieści – To nie konkurs literacki ??

Jeśli chcesz, możesz dodatkowo POLUBIĆ NASZĄ STRONĘ i nasz post konkursowy.

Konkurs trwa od dziś (20 listopada 2019r.) do 17 grudnia 2019 roku. Ogłoszenie wyników będzie już w kolejnych dniach po zakończeniu konkursu.
Zwycięzcy będą wybrani z osób, które wysłały najbardziej ciekawe i zaskakujące zdjęcia oraz spełnią WSZYSTKIE warunki konkursu.
Vouchery są przekazane do zwycięzców po ogłoszeniu wyników na adres e-mail.
Ważne są do 29 lutego 2020 roku – więc macie sporo czasu na zakupy ?
Bony nie są ograniczone od kwoty zakupów – możesz zrobić zamówienie za 100 zł i zapłacić 0 zł ??
Vouchery nie obejmują kosztów przesyłki, tylko koszt zamówienia.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy cudownych przygotowań świątecznych ?❄
Zespół MEGANSTYLE ??

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Świąteczny” z okazji nadchodzący Świąt Bożego Narodzenia.
2. Organizatorem Konkursu jest FPHU Meganstyle Małgorzata Sijka ul. Michałowskiego 7, 33-100 Tarnów, NIP: 8732892315.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/meganstyle24/ w dniach 20 listopada – 17 grudnia 2019 roku (do godziny 23:59).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem FPHU Meganstyle.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika FPHU Meganstyle
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrody w Konkursie są podzielone zgodnie z podziałem na:
I miejsce – Voucher o wartości 100zł na zakupy w sklepie internetowym
II miejsce – Voucher o wartości 50zł na zakupy w sklepie internetowym
III miejsce – Voucher o wartości 25zł na zakupy w sklepie internetowym
2. Vouchery ważne są do dnia 29 lutego 2020 roku i w tym czasie można wykorzystać je podczas składania zamówienia (bez ograniczenia kwotowego) w sklepie internetowym www.meganstyle24.pl .
3. Zamówienie złożone z wykorzystaniem Vouchera, zostanie obniżone o kwotę, która jest przypisana do kodu znajdującego się na kuponie. Jeśli zamówienie jest niższe, kwota zamówienia zostanie obniżona do 0zł.
4. Kod z Vouchera można wykorzystać tylko raz i nie obejmuje on kosztów przesyłki.
5. Zdobywcami nagród w Konkursie będą Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/meganstyle24/:
a) umieszczą zdjęcie ze swoich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i krótko opiszą co zaprezentowane jest na zdjęciu
b) uczestnicy mogą z własnej woli udostępnić post konkursowy, zaprosić do zabawy znajomych (oznaczyć ich w komentarzu) oraz polubić post i stronę konkursową – nie jest to wymaganie konkursu
6. Dodatkowo uczestnicy konkursu mogą polubić post oraz naszą stronę: https://www.facebook.com/meganstyle24/, lecz nie jest to wymóg.
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook 12-13 grudnia 2019 roku.
9. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@meganstyle24.pl i podać adres do przesłania nagrody nie później niż 5 dni po zakończeniu konkursu. Po tym okresie przepada prawo do nagrody.
10. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy FPHU Meganstyle, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, jak najszybciej od momentu przesłania danych przez Laureata, niemniej jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
11. W przypadku bardzo wielu ciekawych i oryginalnych zdjęć, Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia Wyróżnień w konkursie.
12. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez FPHU Meganstyle.
13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem danych przekazanych przez Laureatów jest FPHU Meganstyle.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.