Konkurs Walentynkowy MeganStyle 2020!

Konkurs Walentynkowy!

Konkurs odbywa się na facebooku na naszym profilu /meganstyle24

Konkurs jest bardzo prosty! Co należy zrobić?
? Napisz w komentarzu ile serduszek widzisz na zdjęciu ?

? Nagroda: 3-elementowy komplet pościeli Satyna Bawełniana
w rozmiarze 160×200 cm z dwoma poszewkami na poduszki 70×80 cm

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Walentynkowy” z okazji nadchodzących Walentynek.
2. Organizatorem Konkursu jest FPHU Meganstyle Małgorzata Sijka ul. Michałowskiego 7, 33-100 Tarnów, NIP: 8732892315.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/meganstyle24/ w dniach 3 lutego – 13 lutego 2020 roku (do godziny 23:59).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem FPHU Meganstyle.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika FPHU Meganstyle
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODY

1. Nagroda w Konkursie to:
Komplet pościeli walentynkowej 3-elementowy w rozmiarze 160x200cm z dwoma poszewkami na poduszki w rozmiarze 70x80cm z motywem walentynkowym.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie będą Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/meganstyle24/:
a) napiszą ile widzą serduszek na zdjęciu.
3. Dodatkowo uczestnicy konkursu mogą polubić post oraz naszą stronę: https://www.facebook.com/meganstyle24/, lecz nie jest to wymóg.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook 14-15 lutego 2020 roku.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@meganstyle24.pl i podać adres do przesłania nagrody nie później niż 5 dni po zakończeniu konkursu. Po tym okresie przepada prawo do nagrody.
7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy FPHU Meganstyle, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, jak najszybciej od momentu przesłania danych przez Laureata, niemniej jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
8. W przypadku bardzo wielu ciekawych i oryginalnych zdjęć, Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia Wyróżnień w konkursie.
9. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez FPHU Meganstyle.
10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem danych przekazanych przez Laureatów jest FPHU Meganstyle.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.